Asiakaspalvelu

Promagian isännöinti tarjoaa asiantuntevan ja ammattitaitoisen asiakaspalvelun, joka palvelee taloyhtiömme asukkaita, osakkaita ja hallituksen jäseniä. Asiakaspalvelusta vastaavat asiakaspalvelun neuvojat yhdessä isännöitsijämme kanssa. Yhtiöllänne on käytössään isännöitsijän lisäksi oma nimetty kirjanpitäjä, joka hoitaa kirjanpidon lisäksi vastikeasiat sekä erillislaskutukset. Tällaisella työparijärjestelyllä asiakaspalvelun tavoitettavuus on varmistettu korkealle tasolle. Asiakaspalvelun tyypillisiin tehtäviin kuuluvat mm. vastikkeiden, vuokrien ja käyttökorvausten laskuttaminen sekä saunavuoro- ja autopaikkavaraukset.

Olemme myös panostaneet erityisesti taloyhtiöiden kotisivuihin, jotka toimivat taloyhtiön viestintäkanava sekä tietopankkina. Sivuilta löytyy ajankohtaisimmat ja tärkeimmät tiedot ja se on suunniteltu erikseen asukkaille, osakkaille ja hallituksen jäsenille. Taloyhtiöiden kotisivut löytyvät sivuiltamme ja ovat myös saatavilla älypuhelinsovelluksena Google Play- ja App Storen kaupoista ”Promagia” -nimellä.

Haluamme varmistaa asiakastyytyväisyytemme ammattitaitoisella ja oma-aloitteellisella asenteella. Isännöitsijän pitää mieltää työnsä palveluammatiksi.

Hallinnollinen johtaminen

Hallinnon hoitamisella luodaan vahva kivijalka taloyhtiön asioiden tehokkaalle toiminnalle. Isännöitsijä järjestää asianmukaiset palvelut taloyhtiöille kuten kiinteistöhuollon, siivouspalvelun ja riittävän vakuuttamisen. Palveluiden riittävyys ja valvonta ovat avainasemassa taloyhtiön toiminnassa. Strategialla luodaan suuntaviivat kiinteistön kehityksen osalta, joten on tärkeää, että jokainen valinta tukee haluttua isompaa kuvaa. Taloyhtiön pitkäjänteisellä ja kestävällä hoidolla vaaditaan suunnitelmallisuutta ja selkeää strategiaa, johon otetaan talouden ja hallinnollisen näkökulman lisäksi myös asumisviihtyvyys.

Muun muassa näitä asioita varten isännöitsijä kutsuu, järjestää sekä toimeenpanee kokouksia varmistaen, että hallituksen sekä yhtiökokouksen päätökset ovat lakien ja asetuksien mukaisia. Me autamme hallitusta onnistumaan tehtävissään luomalla parhaimmat vaihtoehdot päätöksien tueksi. Parhaimpaan lopputulokseen pääsemme kestävällä yhteistyöllä.

Tekninen johtaminen

Palvelemme asiakkaitamme myös tarpeen mukaan teknisessä isännöinnissä. Teknisen isännöinnin tehtävänä on käynnistää, hankkia tarjoukset ja valvoa taloyhtiön normaaleja vuosikorjauksia tai laitehankintoja. Suunnitelmallinen kunnossapito varmistaa sen, että kunnossapidon kustannukset jakaantuvat tasaisesti ja ajallisesti kiinteistön elinkaaren aikana sekä myös sen ettei korjausvelkaa pääse kertymään liikaa. Vankka yhteistyöverkostomme varmistaa myös onnistuneen hankkeen niin teknillisesti kuin taloudellisesti. Suuret korjaushankkeet käydään aina huolellisesti läpi yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa.

Huoneistoremonttien osalta myös käsittelemme asukkaiden kunnossapito- ja muutostöitä. Vastaanotettuamme muutostyön lupahakemuksen käsittelemme sen viivyttelemättä ja järjestämme tarvittaessa asianmukaisen valvonnan.

Vika- ja muutostyöilmoitukset löytyvät taloyhtiöiden kotisivuiltamme, josta myös löydät huoltohenkilön yhteystiedot.

Talousjohtaminen

Asianmukaisen ja huolellisen taloussuunnittelun tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen sekä arvon nostaminen. Huolella laadittu talousarvio takaa sen, että asumisen kustannukset pysyvät kurissa ja ohjaa johdonmukaisesti hallituksen ja isännöitsijän toimintaa. Taloutemme tukena toimivat aina taloyhtiön oma nimetty kirjanpitäjä sekä käyttämämme KHT-tason tilintarkastajat.

Tyypillisimpiin taloushallinnon palveluihimme kuuluu talousarviot, verosuunnittelu, taloyhtiöiden lainat sekä päivittäisen maksuliikenteen aina vuokrien ja vastikkeiden hoitamiseen. Aktiivisella vastike- ja vuokrareskontran hoidolla pystytään puuttumaan mahdollisiin maksuviivästyksiin varhaisessa vaiheessa.